Courses  

Connectionisme B: het practicum

Jaap Murre

I.     Algemene opmerkingen

Inleiding

Het vak connectionisme bestaat uit een deel A, dat de theorie behandelt in een serie van hoorcolleges, en een deel B in de vorm van een practicum. Dit is de syllabus voor deel B. Het practicum bestaat uit 6 opdrachten, één analytische en vijf computeropdrachten. Het doel van de opdrachten is je kennis te laten maken met verschillende paradigma’s en het gebruik van deze paradigma’s voor psychologische modellen.

De eerste analytische opdracht is een individuele: iedereen wordt geacht er zelfstandig aan te werken. Alle andere opdrachten moeten in paren gedaan worden. Ik veronderstel dat iedereen de beschikking heeft over een P.C., en vraag jullie daarom de koppels zo te formeren dat elk tweetal op een P.C. kan werken. Ik noteer hierbij dat je programma’s moet kunnen installeren op de PC, wat een probleem kan zijn als je wil werken op universitaire computers. Het is ook aan te raden om op zodanige wijze koppels te vormen dat minimaal één van de twee programmeerervaring heeft. Ik heb geprobeerd het programmeren tot een minimum te beperkten; de grauwe werkelijkheid van iteraties, leerregels, en lappen computercode zit allemaal weggestopt achter de nette simuleeromgeving die we zullen gebruiken. Enig programmeerdenken, bijvoorbeeld bij het opdelen van probleem in subproblemen totdat deze simpel kunnen worden opgelost, wordt echter wel van je verwacht. Bovendien zal hier en daar ook van je gevraagd worden te werken aan eenvoudige scripts. ‘Scripting’, d.w.z. alle opdrachten in een computerfile zetten, is nauwelijks te vermijden mocht je ooit zelf simulaties willen doen, en daarom is het belangrijk dat je er ervaring mee opdoet.

Het vak is ingericht op een tijdsbesteding van ongeveer 90 uur. Drie kwart van de tijd zal zitten in de eerste vijf kleinere opdrachten, de laatste kwart in de eindopdracht.

Het werkt het snelst om alle communicatie voor dit vak over e-mail te laten lopen. Voor vragen, opmerkingen, of het inleveren van resultaten kunnen jullie mij mailen op jaap@murre.com. Daarnaast kan if ook gebeld worden op (020)-5256722, en zit ik op kamer 3.11 in gebouw Weesperplein 4. Als ik iets mee te delen heb over het vak zal ik dat zo veel mogelijk doen tijdens de colleges, maar ook via e-mails. Check je mail dus regelmatig!

Deadlines voor de opdrachten zijn gegeven op /courses/connectionism2012/opdrachten/. De deadlines zijn steeds maandag tot 24.00.Computerbestanden nodig voor het practicum

Nutshell

Bij het practicum moet je het programma Nutshell gebruiken (alleen versie 1.0.255), een algemeen platform voor het simuleren van connectionistische modellen. Nutshell is ontwikkeld aan de UvA door Robert Berg, Jaap Murre en Eric Maryniak. Tijdens het practicumcollege zal meer over het programma worden verteld.

Er wordt al een tijdje gewerkt aan een nieuwe versie van Nutshell in Python. Deze zal ook op Mac- en Unix-versies hebben. Op dit moment doet Nutshell het goed onder Windows ’98, XP, 2000, NT, en Vista. Windows 7 lijkt ook goed te werken met de nieuwe installer.

Voor hen met een Mac: sommige nieuwe macs draaien Windows-programma’s, en verder zijn windows-emulatoren vrij verkrijgbaar op het web.

Je kunt Nutshell downloaden van het internetadres: static/nutshell.

Installeren

De files die je van het internet download zijn in 'zelfuitpakkende' toestand: klik op de file die je van het net gehaald hebt, en het installatieprogramma start op.

De default directory waarin Nutshell wordt geïnstalleerd in “C:\Program Files\Nutshell”, maar je kan tijdens installeren ook een andere directory instellen.

Tutorial

In het Start menu is een tutorial om met Visual Basic programmeren te beginnen. Hierin staat beschreven hoe je de installatie binnen de Visual Basic Editor moet afmaken. Op Excel 2007 moet je nog extra stappen uitvoeren.

Scripts

Naast Nutshell heb je ook een aantal ‘scripts’ en Excell-files nodig voor het programma. Deze staan ook op de CD-ROM en diskettes, en zijn te downloaden op het opdrachten deel. Als je ze download is het beter om ze te saven op je hard-disc of op een diskette en ze van daaruit te starten. Als je ze direct opent vanaf het internet (in je browser) kan je problemen krijgen met bijvoorbeeld het aanmaken van resultatensheets.

Ik veronderstel dat je Excel hebt op je computer, en dat Visual Basics geïnstalleerd is binnen Excel (dit is de default-instelling; wat Visual Basics is hoor je op het practicumcollege). Mocht dit niet het geval zijn, kom dan met mij overleggen. Als je geen programmeerervaring hebt is het misschien handig zo snel mogelijk kennis te maken met Visual Basic.

Inleveren van antwoorden, cijfers

Van elke opdracht moet je de resultaten inleveren. De resultaten moet je in een file stoppen van een niet-al-te-ongewone tekstverwerker, en vervolgens als attachment mailen naar mij (jaap@murre.com, ook voor vragen en opmerkingen). Excel bestanden met de daarin veranderde macro’s kun je ook als attachment meesturen. Mocht dit om wat voor reden dan ook onmogelijk zijn, dan kan je het op diskette/CD-ROM inleveren op het secretariaat van Psychonomie in kamer A.6.23 (in mijn mailbox doen). Met de hand geschreven antwoorden worden niet geaccepteerd.

Voor de resultaten van elke opdracht krijg je een cijfer van 1 tot 10. De eerste 5 opdrachten tellen samen voor 2/3e mee. De eindopdracht weegt mee voor de overige 1/3e. Ik let bij het nakijken op de correctheid van het antwoord, verder naar het in de antwoorden getoonde inzicht, en een beetje naar de duidelijkheid van de presentatie van de resultaten.

Ik heb bij elke opdracht een deadline gesteld: voor die datum moeten de antwoorden ingeleverd zijn. De deadlines staan vermeld in het programma, en verder zullen ze aan het eind van elke opdracht staan. Lever liever iets in dat niet compleet is dan dat je eindeloos aan een opdracht doorwerkt, ik ga namelijk strikt aan deze deadlines vasthouden. Elke werkdag te laat betekent 1 punt afgetrokken van je cijfer voor de opdracht, dus als je je resultaten tien werkdagen (twee weken) na de deadline inlevert heb je gegarandeerd een 0. Bij geval van overmacht mag je per opdracht eenmalig vragen om een latere deadline. Doe dit, onder vermelding van een goede reden, minstens een dag voor het verstrijken van de deadline per e-mail, persoonlijk of per telefoon.

Inleveren opdrachten

Meestal zul je de opdracht willen inleveren per E-mail. In dat geval altijd de resultaten in een tekst file (bijv. MS-Word of PDF) zetten met alle bijbehorende tekst. Dus niet een paar korte opmerkingen en dan ver- wijzen naar Excel files waar ik dan zelf moet zien waar de resultaten staan.

Het gaat niet altijd alleen om het resultaat maar ook om het proces. Als je er niet helemaal uitkomt, of als je denkt dat een opdracht onmogelijk is, lever dan een verslag van je pogingen in.

Zorg dat de files die je meestuurt de namen bevatten van jezelf en je partner. Graag ook het opdracht nummer vermelden, bijv. MeeterMurreOpdracht3.docx. Vermeld dit ook in de Subject line.

Belangrijk: Als je een vraag of opmerking hebt en je wilt hem per E-mail stellen

Stuur zo'n vraag niet mee met een E-mail waarin je een opdracht inlevert. Die E-mails bewaar ik namelijk vaak tot ik ze allemaal heb zonder ze te openen. Stuur zo'n E-mail met een vraag apart, liefst met 'Vraag' of 'Opmerking' in de Subject line.

Tot slot

Dit prakticum en deze cursus worden nu al een tijdje in dit formaat gegeven. Ik stel jullie reacties op prijs, met name suggesties hoe een geheel nieuwe cursus er uit zou moeten zien. Wat mis je? Wat zou je meer willen zien? Wat minder? Wat vind je dat er zeker in zou moeten blijven? Ik ben op het moment een nieuw practicum aan het maken dus iedere feedback is welkom!


University of AmsterdamUniversity of Amsterdam
Department of Psychology
Page last modified: 2013-10-27. Validate html.
Copyright © 2000-2009 NeuroMod Group. Send us Feedback!